יש לי שירים שנוגעים בנושא משותף שמעסיק אותי ויש כאלו שתופסים רגע בחיים או מחשבה חולפת

סליחה שלא הייתי מספיק

מוזמנת להמשיך לקרוא  

כל היום יש לנו מטלות... צריך וצריך... מחליפה את המילה צריכה לרוצה

מוזמנת להמשיך לקרוא