סליחה שלא הקשבתי

שלא הייתי קשובה מספיק


סליחה שלא ביררתי

שלא הייתי ברורה מספיק 


סליחה שאיחרתי

שלא הייתי מהירה מספיק 


סליחה שלא הגעתי

שלא הייתי מספיק


סליחה שלא עניתי

שלא הגבתי מספיק


סליחה שלא בכיתי

שהייתי חזקה מספיק


סליחה שלא הספקתי

שלא הייתי מספיקה 

מספיק.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.