יש לי שירים שנוגעים בנושא משותף שמעסיק אותי ויש כאלו שתופסים רגע בחיים או מחשבה חולפת

כל היום יש לנו מטלות... צריך וצריך... מחליפה את המילה צריכה לרוצה

מוזמנת להמשיך לקרוא  

שלווה מבורכת בסוף היום

מוזמנת להמשיך לקרוא