עקרת בית - פרוייקט חיים #אסופת שירים


המעבר החד בין ניהול חברה במשרה אינטנסיבית לחזרה הביתה העלו בי מחשבות רבות לגבי התפקיד הלא מתוגמל - עקרת בית